Gestió tributària

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Anar-hi    enllaç: https://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=XXX&municipi=1

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor és l'Oficina de Gestió Tributària de .

Darrera actualització: 04.01.2019 | 10:04
Darrera actualització: 04.01.2019 | 10:04